RPO Adam Bodnar o konwencji antyprzemocowej

Otrzymałem oficjalne zapewnienie od min. Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, że Rząd RP nie zamierza podejmować działań zmierzających do wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Wypowiedz się