Dania: transpłciowość usunięta z listy chorób psychicznych. To pierwszy kraj na świecie!

Duńscy politycy zmianę tej kwestii zapowiadali jeszcze w maju 2016 roku. Tam jednak, w przeciwieństwie do polskiego parlamentu, udało się doprowadzić wolnościowy wniosek do końca i Dania może teraz poszczycić się byciem pierwszym krajem na świecie, który nie uważa transpłciowości za chorobę psychiczną.

Wydaje się dziwne, że musieliśmy doczekać 2017 roku, by transpłciowość prawnie przestała być uważana za coś anormalnego. Przegłosowanie tego projektu nie było oczywiste, bo nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje transpłciowość za zaburzenie psychiczne lub behawioralne. Proces wprowadzania zmian w organizacji przeciąga się już od dłuższego czasu. Z tego powodu duńska ministra zdrowia zapowiadała w ubiegłym roku, że jeśli nie ulegnie to przyspieszeniu, to sama weźmie sprawy w swoje ręce. I właśnie tak się stało.

Gratulujemy (i zazdrościmy!) Danii.

Wypowiedz się